Week 1: Adam & Eve

Week 2: Cain, Abel & the Sons of Noah

Week 3: Abraham & Sarah

Week 4: Hagar & Ishmael

Week 5: Joseph

Week 6: Miriam & the Women of Exodus

Week 7: Aaron & the Levites

Week 9: Moses

Week 8: The Stranger and Refugee